joukko ihmisiä kadulla, etummaisilla banderolli, jossa eri uskontojen tunnukset.

Fredsvandringen är ett sätt att förena religioner, trosuppfattningar och icke-religiösa människor till en gemensam manifestation av fred och försoning, en önskan att främja freden i Finland och i världen mitt i krig och polarisering.

Förening istället för splittring

Svenska sidan | 22.11.2023 | Lilja 11/2023

Text: Siv Skogman | Foto: Jussi Vierimaa

Interreligiös vandring betonar gemenskapens betydelse.

Världen brinner.

Kriser avlöser varandra.

Religion och tro blir tillhygge i strider.

Men när den interreligiösa fredsvandringen på FN-dagen når ortodoxa kyrkan i Åbo öppnar kyrkoherden dörrarna och säger välkommen in. Han öppnar också dörren i fonden så att gästfriheten omfattar hela det vackra kyrkorummet.

Gästfrihet var temat för årets vandring som samlade olika religiösa grupper i staden till gemensam manifestation. Förening i stället för splittring.

Den här gången promenerade ett sjuttiotal personer via ortodoxa kyrkan, synagogan och moskén till Domkyrkan där man fick utbyta mera tankar tillsammans i Domcafé: Hur kan grundvärden som fred, förståelse och ansvar ge oss hopp, hjälpa oss fram till fred?

Joukko ihmisiä ortodoksisessa kirkossa.

Johan Brandt, en av deltagarna, betonar gemenskapens betydelse.

     – Vi är alla här tillsammans. En vandring i sig är inte viktig, men att utåt kunna visa gemenskap med andra är viktigt. Individuell frid är vägen till fred. Det måste komma inifrån, har du själv frid i hjärtat kan du generöst dela med andra.

En som deltagit i flera vandringar tidigare säger att budskapet är aktuellt varje gång.

    – Att vandra tillsammans är ett anspråkslöst men betydelsefullt sätt för mig som individ. Det visar att det i vår stad kan råda fred mellan människor och religioner. Det känns rätt att gå tillsammans i frid i en tid när krig och motsättningar ekar. Inte minst nu. Jag tror alla har händelserna i Mellanöstern i bakhuvudet.

Vandringen arrangeras varje år på FN-dagen 24.10 av RESA-Forumet, en interreligiös samarbetsorganisation som representerar sex religioner: judendom, kristendom, islam, sista dagars heliga, buddhism och hinduism. Syftet är att värna om samhällsfred genom dialog, samarbete och ömsesidig respekt.

    Forumet är med i nätverket Religions for Peace (Religioner för fred), en global rörelse för främjandet av religionsmöte och dialog. I år ordnades fredsvandringar i Åbo, Uleåborg, Tammerfors, Jyväskylä och Joensuu. I Helsingfors arrangerades i stället en interreligiös fredskonsert med samma tema: gästfrihet.

Det grekiska ordet för gästfrihet betyder ungefär att vara vän med en främling. Tanken finns i många världsreligioner – behandla andra som du själv vill bli behandlad. Den universella livsvisdomen finns formulerad på olika sätt både i andliga och i profana skrifter, i Bibeln likväl som hos Muminfamiljen.

Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det.” (Hebreerbrevet 13:2.)

”Mymlan: Det är några främlingar på väg hit. De ser konstiga ut.
Muminpappan: Bra, då ska jag bygga en säng åt dem. Hoppas de stannar länge.”
(Tove Jansson)

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.