Hur sköta praktiska frågor när någon dör?

Svenska sidan | 31.08.2023 | Lilja 8/2023

Text: Siv Skogman | Foto: Jussi Vierimaa

När någon dör står vi ofta handfallna inför de praktiska frågorna. Vart ringer man? Vad händer med kroppen? Vem tar hand om den, vart förs den? Vilka tillstånd behövs för begravning? Hur får man gravplats? Vilka juridiska frågor blir aktuella?

I stunden av sorg kan det kännas övermäktigt att ta reda på och sköta arrangemang, som dessutom ska ske någorlunda snabbt. För en del kan det vara en del av sorgearbetet, medan andra känner sig vilsna. Därför ordnar Åbo svenska församling i höst en kurs, en rad samtal med experter som på olika sätt arbetar med döden och kan ge praktiska verktyg.

Maria Björkgren-Vikström som leder samtalen tycker att vi överhuvudtaget behöver prata mera om döden.
– Inte bara när den är aktuell utan i vilket livsskede som helst. Döden är något vi alla möter förr eller senare. Vi mår bra av att veta hur de praktiska frågorna ska skötas.
Kursen består av fem delar: palliativ vård, omhändertagande av kroppen, juridiska råd, gravkontorets tjänster, begravning och sorgearbete. Man kan delta i alla eller bara någon enstaka kväll. Efter varje samtal bjuds deltagarna på te.

Ett av de angelägna ämnen som tas upp är palliativ vård. Vad händer när man får det definitiva beskedet? Hur ser situationen ut ur vårdens synvinkel? Ur den anhörigas? Vilka praktiska konsekvenser har det om personen som dör vårdats hemma eller på sjukhus eller på ett vårdhem? Hur tas kroppen om hand?
– På sjukhus är det vanligt att man får se den döda och ta avsked. De flesta har ett kapell eller ett rum där man kan vara. Där finns också sjukhusprästen till hands. Men frågor alla inte har svar på är till exempel: Vart förs kroppen? Vem för bort den? Hur blir det med eventuell obduktion?

I Åbo finns samfällighetens gravkontor, som ger gratis service när det gäller allt från gravtillstånd och gravplats till utlåning av urnor och tidsbokning för förrättningen. Där får man också veta begravningspriser och hur det går till vid gravsättning i minneslund eller var man får strö ut aska.
Gravkontorets tjänster presenteras på en av kurskvällarna.

Också begravning och sorgebearbetning får en egen kväll.
Har den döde gjort testamente ”så här vill jag ha min begravning” ?
Hur väljer man musik till begravning, finns det restriktioner?
Och slutligen livet efter döden, sorgen och dess olika uttryck.
– Vi bjuder in någon med erfarenhet, som kan samtala om olika stadier av sorg och dela med sig av egna sätt att handskas med dem, säger Maria Björkgren-Vikström.
– Det vi däremot inte kommer att diskutera är eutanasi, understryker hon. Det här är inte en etisk-moralisk kurs, utan det handlar om konkreta praktiska frågor kring döden.
kuvatxt: Det kan vara en styrka att i sorgens stund veta hur man konkret går till väga när någon dött. ÅSF hjäper oss i höst att ta reda på i tid, inte skjuta upp frågorna tills döden är ett faktum.

När någon dör, varannan onsdag 13.9–8.11 i Aurelia. Samtidigt Äventyrsklubben för barn. Mera info på www.abosvenskaforsamling.fi

…..

Äventyrsklubb för barn

Samtidigt som vuxna deltar i kursen ordnas äventyrsklubb för barn i åldern 3–9 år. Det ska vara enkelt för deltagarna att ha barnen med sig, men äventyret är öppet också för andra intresserade barn.
Kyrkoherden Mia Bäck och hennes dotter Elsa leker och hittar på äventyr så länge kursen pågår, sedan dricker alla te och saft tillsammans.
– Också här gäller det att man kan delta bara en gång eller alla fem, precis hur man vill, säger Mia Bäck. Dessutom kan barn vara med utan att föräldrarna är på kurs.
Och, påpekar hon, det finns parkering under Aurelia. Bil är inte ett problem.

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.