Timo Kauppinen.

Tutkimuspäällikkö Timo Kauppisen mukaan monet yksinasuviin yhdistetyt riskit liittyvät myös yksinhuoltajaperheisiin.

Yksin haavoittuvampi

Näkökulma | 22.02.2023 | Lilja 2/2023

Teksti: Heidi Pelander | Kuva: Jani Laukkanen

Yksinasuvat kantavat vastuun taloudestaan yksin. Siksi he ovat haavoittuvampia sekä elinkustannusten nousulle että äkkinäisille elämänmuutoksille.

Neljäsosa suomalaisista eli 1,3 miljoonaa ihmistä asuu yksin. Tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta korostaa, että yksinasuvat ovat hyvin monenkirjava joukko, johon mahtuu monenlaisia elämäntilanteita.

Yksi tyypillinen yksinasuvien ryhmä on nuoret sinkut, sekä miehet että naiset. 35–50-vuotiaissa yksinasuvissa erottuvat miehet. Kauppinen arvelee yhden selittävän tekijän olevan se, että erotilanteissa mies jää useimmiten asumaan yksin.

Vanhimmista yksinasuvista suuri osa on leskeksi jääneitä naisia, koska naisten elinajanodote on miehiä pidempi. Kauppisen mukaan yksinasuvissa on enemmän pienituloisia kuin väestössä keskimäärin, mutta vaihtelut vauraudessa ovat suuria.

– Sieltä löytyy ryhmiä, jotka ovat tulotasoltaan erityisen huonossa tilanteessa, mutta myös hyvin toimeentulevia löytyy.

Kauppisen mukaan kaikkia yksinasuvia yhdistää se, että eläminen on kalliimpaa kuin taloudessa, jossa kuluja voidaan jakaa. Yksinasuva on myös keskimääräistä haavoittuvampi sairastuessaan vakavasti, joutuessaan työttömäksi tai toimintakyvyn huonontuessa.

– Jos ihmisellä on puoliso, jolla on kohtuullinen toimeentulo, koko asuntokunnan tulotaso ei näissä tilanteissa romahda niin pahasti.

Isosti uutisoitu elinkustannusten nousu on osunut erityisesti yksinasuviin. Kelan syyskuussa julkaiseman tutkimusblogin mukaan hintojen nousu köyhdytti prosenttiyksiköissä mitattuna eniten yhden aikuisen lapsiperheitä ja toiseksi eniten yksinasuvien kotitalouksia.

– Asia uutisoitiin lapsiperhekärjellä, mutta määrällisesti katsottuna hintojen nousu köyhdytti kuitenkin eniten yksinasuvien kotitalouksia, Kauppinen sanoo.

Tilastokeskuksen mukaan yksinasuvien määrä on Suomessa kasvanut ainakin vuodesta 1985 lähtien. Kauppisen mukaan trendi pitää ottaa huomioon esimerkiksi asuntopolitiikassa.

– Yksinasumisen yleistyessä täytyy pitää huolta siitä, että kohtuuhintaisia pienempiäkin asuntoja tuotettaisiin. Jos pieniä asuntoja on liian vähän kysyntään nähden, ne ovat erityisen kalliita.

Kauppisen mielestä yhteiskunnan tuen tarpeet koskevat lähinnä erilaisia yksinasuvien osajoukkoja, koska yksinasuvat ovat niin moninainen joukko. Hän muistuttaa, että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä myös mahdollistaa sen, että pienituloinenkin voi asua yksin.

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.