Piikkiön pappila

Lyhyesti kirkosta

Kirkosta kirkkoon | 25.01.2023 | LIlja 1/2023

Teksti: Minna Vesanto | Kuva: Timo Jakonen

Piikkiön pappila maalämpöön | Seurakuntayhtymän hiilijalanjäljen koko selvitetään | ARVO ihmiselle -opas julkaistu | Kirkollisvero laskee | Talousarvio ylijäämäinen

Piikkiön pappila lämpiää vastedes 310 metrin maalämpökaivosta. Öljylämmityksen muuttaminen maalämmöksi säästää vuositasolla 4000 litraa lämmitysöljyä. Sähkön seurakuntayhtymä hankkii uusiutuvana eli esimerkiksi tuulivoimalla tuotettuna. Piikkiön pappila on seurakuntayhtymän seitsemäs maalämpökohde.

Seurakuntayhtymän hiilijalanjäljen selvitystyö on alkanut. Hiilijalanjälki ja hiilinielut lasketaan Helsingin yliopiston opinnäytetyönä ja työn on arvioitu valmistuvan alkusyksyyn mennessä. Hiilijalanjäljen selvittäminen on osa seurakuntayhtymän työskentelyä kohti hiilineutraaliutta vuonna 2029 ja selvitystyön osana valmistuu siihen myös tiekartta.

Syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien tukemiseksi tehtävään työhön on julkaistu uusi ARVO ihmiselle -opas. Opas tarjoaa välineitä ruoka-avun ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen käyttöön. Arvo ihmiselle -hanketta rahoittaa EU:n sosiaalirahasto ja seurakuntayhtymän lisäksi sitä toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Lounais-Suomen Martat ja Fingerroosin säätiö. Oppaaseen voi tutustua verkossa arvoihmiselle.fi.

Kirkollisveroprosentti Turussa ja Kaarinassa on tänä vuonna 1,20% kun se vuosina 2018-2022 on ollut 1,25%. Kirkollisveroprosentin laskemispaine kaikissa seurakuntatalouksissa liittyy veropohjan muutoksiin kuten kirkollisveroon kohdentuvien vähennysten pienenemiseen soteuudistuksen myötä. Veroprosentin laskusta huolimatta kertyneen kirkollisveron määrän arvioidaan pysyvän vertailukelpoisesti ennallaan.

Seurakuntayhtymän talousarvio 2023 toteutunee 1,4 milj. € alijäämäisenä. Vuosikate on 1,8 miljoonaa euroa ja toimintakate 30,7 milj. €. Verotulojen ja valtionrahoituksen määräksi arvioidaan yhteensä 36 milj. €. Seurakunnallisen toiminnan osuus talousarviosta on 33%, yhteisten seurakunnallisten tehtävien 25% ja kiinteistötoimen 25%. Seurakuntayhtymän vuoden suurimmat investoinnit ovat Runosmäen monitoimitalo (9 milj. €) ja Hirvensalon seurakuntakeskus (8,5 milj. €).

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.