seurakuntavaalien logo

Vales tema är "Tror, hoppas, älskar."

ÅSF har fler kandidater än vid förra valet

Svenska sidan | 03.11.2022 | Lilja 10/2022

Text: Siv Skogman

Inför höstens församlingsval är Åbo svenska församling ett lysande undantag i Borgå stift.

I omkring var tredje av stiftets 45 församlingar blåser njugga vindar. Det blir sämjoval eftersom antalet kandidater är så få. Men Åbo svenska församling har fler kandidater än vid förra valet 2018.

Nya namn, unga kandidater, trotjänare som ställer upp igen  –  en blandning av församlingsaktiva och allmänt samhällsaktiva. Medelåldern är 48 bland kandidaterna till församlingsrådet, 46 bland dem som kandiderar till gemensamma kyrkofullmäktige. Yngsta kandidaten i båda valen är 18 år.

En ny valmansförening, Gröna Kyrkan, kompletterar de tidigare bekanta Liv och gemenskap i församlingen och Församlingen nära dig.

   – Det är nog tack vare aktiva förtroendevalda som kandidatnomineringen lyckats så bra, tror kyrkoherde Mia Bäck. De har scoutat fram nya namn, ringt runt och engagerat kandidater. Intresset vittnar om att samarbetet i församlingen fungerar, att det är roligt och intressant, givande samtal och möten.

Så här går valet till

I församlingsvalet väljs representanter till Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets tio församlingsråd och till gemensamma kyrkofullmäktige.

I Åbo svenska församlings församlingsråd sitter 12 förtroendevalda, i gemensamma kyrkofullmäktige har ÅSF 4 representanter.

Du röstar bara på kandidater uppställda i din egen församling.

Du får två valsedlar:

VIT. Med med den röstar du på en kandidat till gemensamma kyrkofullmäktige.

(Besluter bland annat om budget, skattesats, bidrag, byggprojekt).

ORANGE. Med den röstar du på en kandidat till det egna församlingsrådet.

(Besluter om verksamheten i din församling, bland annat anställningar, barn- och ungdomsverksamhet, diakonin).

Rösträtt har alla församlingsmedlemmar som fyllt 16 år.

Förtidsröstning 8–12.11.

Valdag 20.11.

Förtidsrösta kan du var som helst i Finland, men gör du det utanför Åbo–S:t Karins bör du komma ihåg dina två kandidatnummer. Två nummer eftersom du har två valsedlar.

(Förtidsröstning ordnas i Åbo bland annat i Samfällighetens hus vid Eriksgatan, i församlingshemmet Aurelia, I Katedralskolan, i Arken vid Fabriksgatan, i Aurum på Universitetsbacken).

På den egentliga valdagen kan du rösta bara i din egen församlings officiella vallokal. För ÅSF:s del är det Aurelia, Auragatan 18.

Ta med identitetsbevis både om du förtidsröstar och på egentliga valdagen.

Alla röstberättigade får brev hem där kandidaterna presenteras. De finns också presenterade i den tidning du nu läser (Liljan 10/22)

Valkompassen kan hjälpa dig hitta rätt kandidat. Den hittar du till exempel via abosvenskaforsamling.fi

Här kan du rösta i Åbo:

Förtidsröstning:

  • 8–12.11 Centralregistret, Eriksgatan 3, klockan 9–18, Aurelia, Auragatan 18, klockan 11–18
  • 8.11 Arken, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, klockan 11–14
  • 10.11 Aurum, Henriksgatan 2, klockan 11–14
  • 11.11 Katedralskolan i Åbo, Gamla stortorget 2, klockan 11–13.

Valdagen:

  • Åbo svenska församlings medlemmar röstar på valdagen 20.11 i Aurelia, klockan 11–20

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.