Mia Bäck

Konkreta frågor nära din vardag. I församlingsvalet i november kan du vara med och påverka verksamheten inom ÅSF, både du som bor i Åbo och du som bor i S:t Karins. Kyrkoherde Mia Bäck välkomnar alla – kandidater och väljare, nya och gamla.

Nöjd eller missnöjd med församlingen?

Svenska sidan | 31.08.2022 | Lilja 8/2022

Text: Siv Skogman | Foto: Timo Jakonen

Höj din röst i valet.

Gillar du regnbågsmässor? Tycker du att också schlagers hör hemma i en församlingssal? Vill du vara med och bestämma hur Domkyrkan ska renoveras? Vill du påverka vem som blir barnledare, präst eller diakon?

Då är församlingsvalet i november din chans.

Du kan själv ställa upp som kandidat eller engagera dig genom att rösta på den som bäst representerar dig och dina åsikter.

Åbo svenska församlings slogan har länge varit ”Vi bygger församling tillsammans”, alla över 9000 medlemmar. Därför är både de som väljs och de som röstar viktiga.

Färre brukar rösta i församlingsval än i kommunal- och riksdagsval, också därför bär en enskild röst större vikt.

Det är jordnära ärenden som avhandlas, blandat med stora förvaltningsfrågor och ekonomiska satsningar. Bland de viktigaste frågorna som en förtroendevald avgör är val av personal i församlingen.

Kyrkoherde Mia Bäck ger exempel på vad de förtroendevalda i ÅSF har beslutat om under de senaste två perioderna.

 • De tog initiativ till den flyktingkoordinator, som vi fortfarande har. Den verksamheten har hjälpt många asylsökande till uppehållstillstånd.
 • De har röstat för att bönen ”Fader vår ” fått en ny språkdräkt, som nu bes i högmässan och i skriftskolundervisningen.
 • De röstade också för att tillåta samkönade vigslar i församlingshemmet Aurelia. Själv höll jag på biskop Björn Vikströms förslag att vänta och se vad helhetskyrkan besluter, men församlingsrådet valde att rösta och beslutet var nästan enhälligt.
 • Inför kyrkoherdevalet 2017 fick församlingsrådet föreslå profilering och språkkrav.
 • De har bestämt att ÅSF öppnar Domkyrkan, församlingens hemkyrka, för samkönade vigslar.
 • De har röstat om vem som ska bli kantor, ungdomsarbetsledare, informatör, kaplan, ledande diakon.

Listan är ännu längre, det är frågan om reell påverkan, inga gummistämplar.

Mia Bäck vill speciellt lyfta fram de förtroendevaldas rätt att välja medlemmar till kyrkomötet. De som väljs i höst har den möjligheten och det ansvaret.

   – Det är stort, det handlar om hela kyrkans framtid, om dess väg och inriktning.

Till den som tycker att den inte vet tillräckligt för att engagera sig svarar Mia Bäck:

    – De mera erfarna hjälper om det är något man inte förstår sig på. Gemenskapen bland förtroendevalda är god, man får nya vänner. Det finns alltid någon att fråga till råds.

Inte ens kyrklig byråkrati behöver vara ett spöke. Förvaltningsglädje kallar man det inom ÅSF. Där finns både veteraner som suttit i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige i många perioder och som fortsätter engagera sig, och nya som suttit en period och ställer upp igen eller helt nya kandidater som är nyfikna och villiga att engagera sig.

Val vart fjärde år

 • I församlingsvalet väljs representanter till Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets tio församlingsråd och till gemensamma kyrkofullmäktige.
 • Valets tema är ”Tror, hoppas, älskar” som anknyter till kyrkans strategi ”Öppna dörrar”, enligt vilken kyrkan ska bjuda in precis alla människor.
 • I ÅSF:s församlingsråd sitter 12 förtroendevalda, i gemensamma kyrkofullmäktige har ÅSF 4 representanter.
 • Kandidatnomineringen pågår till 15.9. Är du konfirmerad och fyller 18 år senast på valdagen 20.11.2022 kan du kandidera.
 • Du har rösträtt redan om du fyllt 16 år.
 • Förhandsröstning 8–12.11.
 • Valdag 20.11.
 • Detaljerad info via åsf.fi

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.