Minna Vesanto syksyisessä maisemassa

Seitsemän vuotta hiilineutraaliuteen

Pääkirjoitus | 22.06.2022 | Lilja 6-7/2022

Teksti: Minna Vesanto | Kuva: Erika L Photography

Joka neljäs vuosi kirkko saa vaaleilla uudet luottamushenkilöt päättämään muun muassa seurakuntien talousarvioista, investoinneista, työntekijävalinnoista ja strategisista painopisteistä.

Marraskuussa pidettävissä seurakuntavaaleissa valitaan päättäjät nelivuotiskaudeksi 2023-2026.

Ehdokasrekrytointi on käynnissä. Parhaillaan kootaan valitsijayhdistyksiä asettamaan ehdokkaita. Samalla mietitään, mihin juuri meidän ehdokaslista haluaa kirkon ja seurakuntien toiminnassa vaikuttaa. Muotoillaan vaaliohjelmia ja asetetaan konkreettisia tavoitteita.

Ilmastonmuutos haastaa myös kirkkoa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on strategiassaan Turun kaupungin tavoin sitoutunut tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2029. Se tarkoittaa – strategian sanoin – sitä, että ympäristönäkökulma huomioidaan kaikessa toiminnassa ja päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa.

Vuoteen 2029 on aikaa seitsemän vuotta. Seuraavan neljän vuoden aikana luottamushenkilöiden tulee olla valmiita tekemään suuria ratkaisuja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Luottamushenkilöt käyvät arvokeskusteluja, määrittelevät tavoitetasoa ja päättävät hiilineutraaliuden vaatimien toimien rahoittamisesta samalla kun seurakuntien taloudelliset toimintamahdollisuudet kapenevat.

Vihreä siirtymä vaatii asennetta ja tavoitteellista työskentelyä myös seurakuntien luottamushenkilöiltä. Päätöksillään he osaltaan kannattelevat harteillaan luomakuntaa ja tulevaisuudentoivoa.

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.