piispan kouluvierailu

Biskop Bo-Göran Åstrand i Åbo: ÅSF är bra på att lyssna in samtiden

Svenska sidan | 27.04.2022 | Lilja 4/2022

Text: Siv Skogman | Foto: Timo Jakonen

När biskopen i Borgå stift, Bo-Göran Åstrand, besöker skolor får han frågor som ibland gör honom varm innanför kavajen, men han gillar det.

Tror du på gud? Reser du mycket? Vad gör du på fritiden? Varför har du lila skjorta?

   Han tycker om att träffa människor, i alla åldrar och med alla sorters funderingar. Han är van att lyssna in frågor. Det ingår i hans jobb och det var också tongivande under biskopsvisitationen i Åbo svenska församling i början av april.Biskopsvisitation bygger på förordningar som funnits i århundraden. Traditionen har förändrats under tidens gång men fyller fortfarande en viktig funktion för församlingarna och deras verksamhet.

   – Församlingarna är i hög grad självständiga med frihet att agera. Men det har alltid funnits behov av en instans som kontrollerar och övervakar, förklarar han. 

Tillsyn och översyn är ord som brukar beskriva en biskopsvisitation, men i våra dagar har ordet stödja vuxit sig allt starkare.

   – Visitationen är ett bollplank med stödjande funktion. Diskussioner om utmaningar inför framtiden. Sitter verksamheten rätt? Behövs det justeringar? Hurudan är arbetsmiljön?

    Som underlag för överläggningarna finns församlingens omvärldsanalys, som gjorts upp i god tid på förhand med information om arbetsmiljö, ekonomi och förvaltning.

Åbo svenska församling är bekant för biskop Åstrand ur flera perspektiv.

    – Det var min församling under studietiden i slutet av 1980-talet. Jag minns att de var tidigt ute med familjegudstjänster med ett lättare, tillgängligt språk. Jag känner också flera medarbetare och nyligen hade jag studentkaplanen Benjamin Häggblom med studerande på besök i biskopsgården i Borgå. De övertygade mig om att det verkligen behövs någon med studerande som speciell målgrupp.

Han beskriver ÅSF som en församling som var tidigt ute och lyssnade in samtiden, till exempel när det gäller konfirmandarbetet och flyktingarbetet.

    – Åbo svenska var en av de första församlingarna som tydligt tog ansvar när flyktingarna kom 2015 och det arbetet fortsätter. Man gör mycket rätt, ser viktiga behov när de uppstår och agerar. Nu gäller frågan mest hur man manövrerar mot framtiden. Vad ser man när man blickar mot horisonten?

Kriget i Ukraina rasar. I egenskap av biskop förväntas han i olika sammanhang ha ord till tröst. Många frågor och tankar törstar efter svar.

   – Kyrkan har tydligt sagt att det är ett orättfärdigt krig. Det har väckt oro och förstämning att se att ledningen för rysk-ortodoxa kyrkan och staten tillsammans valt att gå denna väg. Det är svårt att förstå. Men också viktigt att komma ihåg att det är ledningen som stöder kriget, inte alla medlemmar i rysk-ortodoxa kyrkan.

Också den nöd som kriget medför väcker många tankar och känslor. I synnerhet äldre kopplar till vår egen historia och unga är oroliga inför framtiden.

   – Vi behöver hoppfulla handlingar. Vi behöver göra det vi kan. Bidra ekonomiskt, hjälpa praktiskt. Tillsammans visa att vi har en öppen dörr.

    – Vi behöver arbetande och bedjande händer. Tillräckligt många hoppfulla handlingar. Jag är övertygad om att den dagen kommer när det onda besegras.

Tre frågor till biskopen

Är du morgonpigg?

   – Det är nog bra att börja tidigt, arbetsdagen brukar vara ganska fullbokad.

Biskopsvisitationen i Åbo innehöll bland annat en pizzakväll med unga. Har du en favoritpizza?

   – Mycket tomat, mozarella och någon annan ost.

Du är åttonde biskopen i Borgå stift. Liksom de fyra föregående kommer du från Österbotten. Är det ett krav?

   – Haha, nej. Det har bara fallit sig så att vi alla har anknytning till Österbotten. Jag ser Svenskfinland som en fascinerande helhet av regioner som alla har sin prägel. När vi flyttade från Jakobstad till Borgå sa vi först att vi åker ”hem till Jakobstad.” Numera åker vi hem till Borgå. Det tog bara ett år.

Bo-Göran Åstrand

Född 1964 i Jakobstad.

Prästvigd 1991.

Församlingspastor, kaplan, kyrkoherde i Jakobstads svenska församling 1991–2019.

Biskop i Borgå stift sedan september 2019.

Gift, fyra barn.

Talar svenska, finska, engelska, tyska, franska.

Gillar promenader med Doris (familjens labrador), sommarstuge- och båtliv, böcker.

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.