Två människor

Uppskattar stort att vänverksamhet finns. Pia Carne och Barbara Brenner hinner avhandla både stort och smått under sin promenad. Stimulerande, tycker de båda.

Stimulans för kropp och knopp

Svenska sidan | 17.02.2022 | Lilja 2/2022

Text: Siv Skogman | Foto: Jussi Vierimaa

Det är halt ute men solen skiner och Barbara Brenner och Pia Carne går på promenad till parken.

De träffas en gång i veckan inom ramen för Röda korsets vänverksamhet. Det har de gjort sedan 2019 med vissa avbrott till följd av coronaepidemin. 

Pratet flyter på. Så har det varit ända sedan början.  

– Munlädret fungerar, säger de båda. 

Det är dagsaktuella teman och nyheter som gäller när de träffas. Det som händer ute i världen och det som händer i närmiljön. Varandras privatliv vet de nästan ingenting om. Och sjukdomar och sorg hinner de inte med. 

– Det är inte ett bannlyst ämne, men det har bara blivit så. Vi har så mycket annat att prata om. 

För Barbara Brenner är träffarna ett sätt att få sällskap. Hon bor ensam och under coronatiden har umgänget glesnat. 

– Vi är några vänner som brukade träffas och dricka kaffe på Gesällen eller arbis café, men nu har båda varit stängda, så det lyckas inte. Jag saknar också att gå på teater eller att gå ut och äta. Vintern har varit lång. 

Sommaren tillbringar hon i Ingå där släkten har en egen ö. Där är det ingen brist på sällskap när alla som annars är spridda i Norden samlas. 

Barbara Brenner har tidigare själv varit frivillig vän, så när hennes dotter föreslog att hon skulle anmäla intresse för att få en vän visste hon vad det handlade om. Pia Carne bor alldeles i närheten och ville gärna se om kommunikationen mellan de två skulle fungera. 

Den frivilliga och den som vill ha en vän möts ett par gånger innan de bestämmer om de vill fortsätta. 

– Vi märkte redan vid första mötet att vi kom överens. Pratet flöt på, säger de båda. 

Vänverksamheten ger ömsesidigt sällskap och innehåll i vardagen. För någon är det ett avbrott i ensamheten, en chans att komma ut och att prata av sig. För en annan kan det räcka att läsa tidning eller bok tillsammans, för en tredje att man ringer varandra regelbundet. Ingenting invecklat – en enkel promenad, en kopp kaffe eller ett intensivt samtal stimulerar både psyket och fysiken. 

En kort introduktionskurs ordnas för alla som vill bli vän och en gång i månaden ordnas träff för de frivilliga vännerna. Där kan man dela med sig av sina erfarenheter och få hjälp med eventuella problem. 

Hur gör man om man vill sluta vara frivillig vän? Hur ska man ta upp det med sin vän? Hur gör man om man märker att minnet hos kunden börjar svika? 

Pia Carne hoppas att fler män och fler unga skulle delta i verksamheten. 

– Att vara frivillig vän tar så lite tid, men ger mycket tillbaka, säger hon. Det är stimulerande att prata med Barbara. Hon har en skarp hjärna. 

…..

Ensamheten är en tyst bov

Axel Gröndahl beskriver ensamheten som en långsam, tyst bov i samhället. 

– En snöbollseffekt, säger han. Långvarig ensamhet kan leda till depression som kan leda till fysiska problem, som ökar tyngden på hälsovården. 

Han är samordnare av den sociala verksamheten vid Röda korsets Åbolands distrikt och ser olika former av ensamhet i sitt dagliga jobb. 

 -Det finns de som själva valt ensamheten men de som är ofrivilligt ensamma har ökat kraftigt i antal. Enligt vår ensamhetsbarometer 2019 kände sig en femtedel av de tillfrågade ensamma relativt ofta, ett år senare var vi uppe i en tredjedel. Coronan har gjort det extra tufft. 

Många organisationer, föreningar och församlingar är engagerade för att lindra människors ensamhet. I Åboland samarbetar FRK till exempel med diakonin, byföreningar och hemvården. Samarbetet föder ringar på vattnet, men det är inte lätt att nå alla som kanske behöver hjälp, sällskap eller rekreation i vardagen. 

Under coronan har dessutom kommersiella krafter sett sin möjlighet att sälja vänverksamhet, men Gröndahl påminner om att FRK:s och församlingarnas verksamhet är gratis. 

Vänverksamheten i Åboland bärs upp av eldsjälar, i dag mellan 150 och 200 personer. De flesta är nyblivna pensionärer och liksom Pia Carne önskar Axel Gröndahl också att fler unga skulle engagera sig. 

Det är inte bara äldre som kan ha behov av en vän, det kan också gälla barnfamiljer, en flykting, en närståendevårdare, studerande eller någon med funktionsnedsättning. 

Många nya projekt tar sikte på nya åldersgrupper. Man satsar till exempel på nätvänner och chatkontakt. 

– För en del räcker det att prata med någon utomstående, men nätkontakt kan också gro och leda till fysisk vänskap. 

Nya sätt att samarbeta föds hela tiden. Det senaste är planer på mathjälp. 

– Vi är många som går längs samma stigar och möts på fältet. 

Mera om RK:s vänverksamhet på rednet.rodakorset.fi och på oma.rodakorset.fi/front.

Åbo svenska församling har både gruppverksamhet och möjlighet till enskilda samtal för den som önskar. Mera info på abosvenskaforsamling.fi.

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.