Heidi Grannas

Heidi Grannaksen mukaan ympäristövaikutuksia on tärkeää arvioida kaikessa seurakuntayhtymän toiminnassa: mennäänkö autolla vai bussilla, ostetaanko uutta vai kierrätetäänkö vanhaa, tarjotaanko lihaa vai kasvisvaihtoehtoa ja niin edelleen.

Pitkäjänteistä ympäristötyötä

Seurakunnat | 13.12.2023 | Lilja 12/2023

Teksti: Heidi Pelander | Kuva: Antti Partanen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on saamassa Kirkon ympäristödiplomin jo viidennen kerran. Yhtymän tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on tehty sinnikästä ympäristötyötä jo 20 vuotta. Vuodesta 2003 lähtien yhtymälle on myönnetty viiden vuoden välein kirkon ympäristödiplomi. Diplomia on haettu jälleen tänä syksynä.

Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia varten laatima ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Sen myötä yhtymällä on ajantasainen ympäristöohjelma, ja tehty ympäristötyö arvioidaan säännöllisesti.

– Tämä tekee yhtymän ympäristötyöstä suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista, suunnitteluhortonomi Heidi Grannas summaa.

Hän vastaa yhtymän yksiköiden ympäristötekojen yhteen kokoamisesta.  Ympäristökatselmuksesta selviää ympäristöteot yhtymässä viimeisen viiden vuoden ajalta. Tulevat ympäristötavoitteet Grannas on koonnut yhtymän ympäristöohjelmaksi 2023–2027.

Yhtymän viime vuosien isoimpia ympäristöystävällisiä investointeja on Pyhän Ristin kappelin krematorioon viime vuonna tehty uusi savukaasujen puhdistusjärjestelmä, jossa savukaasuista otetaan talteen lämpö.

Talteen otetulla lämmöllä lämmitetään kappeli ja hautausmaan huoltorakennukset. Näin säästyy 50 000 litraa lämmitysöljyä vuodessa. Krematoriouunit lämmitetään uusiutuvalla polttoöljyllä.

– Lisäksi kaikki yhtymässä käytettävä sähkö ja kaukolämpö on uusiutuvasti tuotettua. Hautausmaan koneissa siirrytään vähitellen sähkökäyttöisiin laitteisiin. Polttoaineella käyvissä laitteissa käytetään uusiutuvaa polttoainetta aina, kun se on mahdollista, Grannas kertoo.

Myös yhtymän johto on sitoutunut ympäristöasioihin. Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi yhtymän strategian viidestä kärjestä. Yhtymä on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä, yhtä aikaa Turun kaupungin kanssa.

Kirkon ympäristödiplomin auditoijat arvioivat yhtymän ympäristöteot lokakuussa. Yllä olevien lisäksi kiitosta tuli ympäristövaikutusten huomioimisesta isoissa päätöksissä ja vastuullisen sijoittamisen edistämisestä.

Arvioinnissa nostettiin esiin myös Henrikissä ja Mikaelissa toteutetut kaupunkiniityt, partiolaisten roskienkeruutapahtuma hautausmailla ja paljon muuta.

Auditointiraportin perusteella yhtymä täyttää kirkkaasti Kirkon ympäristödiplomin kriteerit, ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt diplomihakemuksen. Viimeisen sinetin antaa Kirkkohallituksen virastokollegio joulukuussa.

Grannaksen mukaan uusia ympäristötekoja mietitään yhtymän uudessa ympäristöohjelmassa.

Seurakuntayhtymän hiilijalanjäljen laskenta on valmistumassa. Grannaksen mukaan numeerinen tieto auttaa pohtimaan keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Tulevina vuosina yhtymällä on paljon uudisrakentamista, joissa ympäristö otetaan huomioon. Esimerkiksi Hirvensalon uuden kirkon suunnittelussa on jo ollut mukana ilmastokonsultti, ja pitkäaikaiset ympäristövaikutukset on huomioitu esimerkiksi materiaalien valinnassa.

Grannas pitää tärkeänä myös ympäristötietoisuuden lisäämistä ja ideoiden jakamista. Hän iloitsee siitä, miten paljon yhtymän työntekijöiden into toimia on lisääntynyt.

– Ympäristötyö näkyy toiminnassamme tosi laajasti. Ympäristökasvatusta on paljon, samoin ympäristöön liittyviä koulutuksia, luentoja ja tapahtumia.

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.