Tiiliseinäinen huone, jossa on pöytä ja tuoleja.

Det här vackra utrymmet finns ovanför sakristian men nås bara via en smal vindlande trappa. Det hör till de rum som man gärna skulle öppna för allmänheten.

Teknik och ny rumsanvändning i fokus då Domkyrkan renoveras

Svenska sidan | 29.03.2023 | Lilja 3/2023

Text: Siv Skogman | Foto: Timo Jakonen

Många höjde bekymrade ögonbryn när det blev klart att Åbo domkyrka står inför en renovering om ett par år. Måste den renoveras? Får den renoveras? Svaret på båda frågorna är ja!

Den måste renoveras för att uppfylla de krav på säkerhet, tillgänglighet och funktion som ställs i dag. Det är 50 år sedan kyrkan senast renoverades. Tekniken är föråldrad, elledningar, rör, belysning, ljudåtergivning måste förnyas och för en rörelsehindrad är det besvärligt att ta sig in och få del av utbudet i kyrkan.

   Där finns också en hel del utrymmen som i dag inte är öppna för allmänheten men som kunde tas i bruk på ett vettigare sätt.

Domkyrkan är Åbo svenska församlings hemkyrka, som man delar med Domkyrkoförsamlingen. Men den är också hela Finlands katedral, som alla känner till och har sitt eget förhållande till.

    ÅSF:s kyrkoherde Mia Bäck försäkrar att igenkännandets glädje ska finnas kvar. 

   – Den ska fortsätta vara en levande kyrka, inte ett museum även om den är en ovärderlig plats. Målet är att man ska höra bättre, se bättre och komma in lättare. Vi tänker oss en lokal där vi alla ryms och kan vara tillsammans.

   Domprosten Aulikki Mäkinen säger det samma då hon informerar en grupp intresserade om renoveringsplanerna.

   – När du stiger in i kyrkosalen ska du mötas av samma syn som förr. Högkoret med huvudaltaret möter din blick i fonden. Känslan och bilden är den samma som nu.

Däremot försvinner antagligen raderna med stolar längst framme i kyrkan medan bänkarna blir kvar.

    Tanken på ett andra altare närmare församlingen är aktuell igen. Senast diskuterades initiativet för 50 år sedan, när Alvar Kurtén i samband med den dåtida renoveringen förde fram idén om ett altare mitt bland människorna. Den gången förföll förslaget, men nu verkar det ligga mera i tiden.

   Men var ska det ligga? Hur stort ska det vara? Ska det vara flyttbart?

   Det får alla intresserade säga sin åsikt om, liksom om allt annat som rör renoveringen. Samfälligheten har ordnat ett flertal guidningar och informationskvällar för allmänheten, där man förklarat renoveringsbehov och preliminära tankar, men också bett om önskemål och funderingar kring renoveringen.

Tuomiokirkon kirkkosali

Samma vy och samma känsla när man stiger in i Domkyrkan ska möta en också efter renoveringen. De stora förändringarna är tekniska.

Det finns många möjligheter till nytänk kring utrymmena, både vad gäller sidokapellen, andra våningen och vinden.

   Skall Domkyrkomuseet vara kvar på andra våningen dit man kommer enbart via trappor? Kan man utnyttja arkivrummen på andra våningen på bättre sätt? Kan man ha ett café i kyrkan för till exempel dop- och begravningskaffe? Kan man använda Ursulakapellet, där WC och garderob finns i dag, till något annat?

   – Planeringen har bara börjat. Vi är öppna och lyssnar, hoppas på livligt deltagande av allmänheten, säger Mia Bäck.

Har ÅSF några specifika önskemål när det gäller renoveringen?

   – Vi är på samma linje som Domkyrkoförsamlingen, men önskar bättre svensk skyltning i kyrkan och en lösning som möjliggör barnverksamhet och gudstjänst samtidigt utan att det stör. Vi har ju högmässa varje söndag och brukar ha barnhörna i ett av sidokapellen. Det vill vi fortsätta med och ljudfrågan går säkert att lösa.

Den som har åsikter om renoveringen och tips på hur man kan utnyttja kyrkans utrymmen på nya sätt kan vända sig direkt till församlingen eller till Mia Bäck. Via nätet (abosvenskaforsamling.fi) hittar man också ett formulär längst nere på sidan där man kan komma med respons och i ett av Domkyrkans sidokapell finns möjlighet att ge förslag på vad man vill se och ha i den renoverade kyrkan.

Det är tänkt att renoveringen ska pågå i tre år, 2026–2028. Före det gäller det att grundligt gå igenom byggnadens skick. Det sker genom att med laser granska den millimeter för millimeter, förklarar Mikko Artukka, teknisk disponent.

   Han är beredd på överraskningar, för dokumentationen från tidigare åtgärder är inte fullständig vad gäller till exempel rör och ledningar. Golvet måste också öppnas och granskas när tekniken byts ut.

   Till en början trodde man att kyrkan skulle kunna vara öppen under hela renoveringsperioden, men nu talar om att ha den öppen så länge som möjligt. Åtminstone delar av den.

Mia Bäck har ett viktigt budskap till dem som planerar bröllop.

    – Vill ni viga er i Domkyrkan ska ni göra det före 2026. Eller vänta tills renoveringen är klar. Boka nu, om ni har bröllopsplaner!

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.