Meg Philips

Vi är en så liten grupp att man känner alla och bemödar sig om varandra, säger Meg Phillips, som varit aktiv i internationella församlingen ända sedan starten. Kyrkkaffet intas ibland här i Aboa Vetus café.

”Församlingen är min lilla familj”

Svenska sidan | 22.02.2023 | Lilja 2/2023

Text: Siv Skogman | Foto: Timo Jakonen

Meg Phillips har varit med i internationella församlingen ända sedan start.

Varje söndag eftermiddag samlas de till gudstjänst framme i huvudkoret i Åbo domkyrka.

De är utbytesstuderande, gästforskare, inflyttade, barnfamiljer, ensamstående.

Vissa bildar en kärntrupp som kommer varje söndag, en del reser småningom vidare, nya kommer till.

     De bildar internationella församlingen i Åbo, Turku Cathedral International Congregation. Och som namnet säger verkar den på engelska inom Domkyrkoförsamlingen.

Tuomas Vaura är präst i Domkyrkoförsamlingen och sköter också uppgiften som präst för internationella församlingen med bistånd av en rad frivilliga.

    När församlingen startade för cirka 40 år sedan var det på privat initiativ. En engelskspråkig församling hade tagit fart i Helsingfors och Åbo med sina universitet och studerande kunde kanske följa exemplet?

    Man tog fram telefonkatalogen och kontaktade personer med utländska namn. ”Vi ordnar söndagsgudstjänst på engelska, kaffe efteråt.”

Intresset visade sig vara stort.

Den som berättar om starten är Meg Phillips, för hon var med. För henne är församlingen familj och sammanhang. Så har det varit ända från början. Hennes man Geoffrey Phillips var bärande kraft när församlingen kom till och aktiv bland annat som lekmannapräst ända till sin död för två år sedan.

Tuomas Vaura.

Warm welcome. Tuomas Vaura är präst i Domkyrkoförsamlingen och sköter också uppgiften som präst för internationella församlingen.

Tillhörigheten är fortfarande stark.

      – Det känns bra att fortsätta i det som var vårt gemensamma sammanhang, säger hon. Det ger en känsla av kontinuitet att se hur hans gärning fortsätter. Kärnan av medlemmar är liten, vi känner varandra väl och det är roligt att lära känna nya som kommer till.

Under de första tjugo åren hade man ingen egen präst utan frivilliga studentpräster, metodist- och frikyrkopastorer kom och höll mässa på engelska.

     – Det var väldigt ekumeniskt. Ingen skillnad vilken religiös gren predikanten representerade, minns hon.

      Till en början firade man gudstjänst en gång i månaden, numera varje söndag.

     – Det blev för lång paus om man inte kunde komma en viss månad, och när metodistkyrkan började tolka sina gudstjänster till engelska flyttade många av våra medlemmar dit. Därför vände vi oss i slutet av 1990-talet till samfälligheten och bad om att få en pastor. Sedan dess samlas vi varje söndag.

Antalet som deltar växlar. Ibland ett tiotal, ibland många fler. Populärast är Christmas Carols, de vackraste julsångerna, som lockar flera hundra intresserade, många sådana som inte annars är aktiva i församlingen.

    Av dagens medlemmar har många brittisk anknytning, men stora delar av världen finns representerad. Också turister som sticker sig in i kyrkan och märker att där är gudstjänst stannar ibland.

    – Alla är välkomna, understryker Tuomas Vaura. Det spelar ingen roll vilket trossamfund du kommer ifrån. Det är viktigt att det finns ett sammanhang med låg tröskel där man kan tillfredsställa sina andliga behov och få kamratstöd om det behövs.

Utöver gudstjänster ordnar man till exempel guidning i kyrkan och på begravningsplatsen, bibelstudium och Thanksgiving-fest inför jul.

    En viktig roll spelar kyrkkaffet efter gudstjänsterna. Då samlas man i sakristian eller vid behov i cafeet i Aboa Vetus Ars Nova.

     – Det händer att vi inte har någon som kokar kaffe, då går vi över till museets café, säger Meg Phillips.

     Själv har hon kokat många liter kaffe under årens lopp och skött många andra uppgifter, bland annat läst texter. Numera deltar hon inte varje söndag. Hon sjunger i Åbo svenska församlings kyrkokör sedan många år tillbaka och går gärna också på gudstjänst på eget modersmål.

Turku Cathedral International Congregation (TCIC)

  • Gudstjänst i Domkyrkan varje söndag klockan 16. En gång i månaden anglikansk, två gånger luthersk, en Taizémässa (Mass of Trust).
  • Öppen för alla som vill fira andakt på engelska.
  • Paus under jul och sommar.
  • Hittas på Facebook, Instagram.

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.