Nainen ja mies pöydän ääressä, käsissään kahvimukit.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäen

Seurakunnat | 24.11.2022 | Lilja 11/2022

Teksti: Heidi Pelander | Kuva: Timo Jakonen

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan yhtymässä systemaattisesti. Epäasialliselle käyttäytymiselle on nollatoleranssi.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tuoreesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta selviää, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat ovat yhtymässä pääosin hyvin, vaikka yksittäisiä epäkohtia esiintyykin.

Lakisääteisen suunnitelman ideana on pohtia ja edistää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista työpaikalla yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäsen mukaan yhtymällä on liki 500 henkilöä työllistävänä organisaationa merkittävä rooli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.

– Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat keskeisiä arvoja seurakuntayhtymän henkilöstöpolitiikassa. Epäasialliselle käytökselle on nollatoleranssi, Määttänen sanoo.

Suunnitelman on hyväksynyt yhteinen kirkkoneuvosto ja valmistellut tasa-arvotyöryhmä. Siihen kuuluvat Määttäsen lisäksi kolme pääluottamusmiestä ja kaksi johtavaa virkamiestä.

Yhtymän henkilöstön mielipiteistä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen saa vihiä viimevuotisesta Parempi työyhteisö -kartoituksesta.

Sen mukaan työntekijät kokevat, että mahdollisuudet perhevapaaseen ja sairaan lapsen hoitamiseen ovat erittäin hyvät. Myös lähiesihenkilöiden toiminta saa hyvät arviot, ja koulutuksiin pääsyä kiitellään.

Epätasa-arvoista kohtelua koskevat vastaukset noudattelevat valtakunnallista keskiarvoa. Pieni osa vastaajista on havainnut epätasa-arvoista kohtelua naisten ja miesten tai vanhempien ja nuorempien työntekijöiden välillä. Eri ammateissa toimivien kohtelussa on myös huomattu pientä epätasa-arvoisuutta.

Tekla Määttäsen mukaan yhtymän henkilöstön vointia ja työilmapiiriä seurataan säännöllisesti kyselyin ja kartoituksin. Epäkohtien esiin nostaminen on hänestä tärkeää, ja yhtymän varhaisen tuen malli ohjeistaa, miten haastavissa tilanteissa toimitaan.

– Näissä asioissa tärkeintä on luottamusta herättävä, osallistava toimintatapa esihenkilön ja koko työporukan kesken.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa esitetään myös toimenpiteitä tulevaa varten. Esimerkiksi osatyökykyisiä tai vammaisia henkilöitä voitaisiin palkata vielä nykyistä enemmän työsuhteeseen tai työkokeiluun.

– Kirkon on hyvä olla eturintamassa tarjoamassa erilaisille ihmisille työnteon tai vapaaehtoistoimintaan osallistumisen kokemuksia, Määttänen sanoo.

Yksi yhtymän osatyökykyisistä työntekijöistä on diakonia-avustaja Waltteri Porkka. Hänellä on rikkonainen työura sosiaalialalla, ja hahmotushäiriönsä takia hän tarvitsee tavallista enemmän ohjausta työssään.

Hän on kiitollinen siitä, että nykyisessä työpaikassa hänet otetaan vastaan ihmisenä, heikkoudet ja vahvuudet ymmärtäen. Hän odotti pitkään mahdollisuutta näyttää taitonsa.

– Nykytyöelämässä ohjaamiselle ei yleensä ole aikaa. On sääli, että monien sellaisten ihmisten potentiaali menee hukkaan, jotka eivät sovi tavalliseen muottiin. Kaikille pitäisi antaa mahdollisuus loistaa.

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.