Sari Niemelä

Entistäkin kestävämpää diakoniaa

Näkökulma | 22.06.2022 | Lilja 6-7/2022

Teksti: Simo Ahtee | Kuva: Timo Jakonen

Kirkko kehittyy ja muuttuu maailman mukana. Siksi kestävyysajattelu ohjaa yhä useammin toimintaa seurakunnissa.

Kestävyys on arvo, joka ei kuitenkaan ole mikään uusi juttu esimerkiksi diakoniatyössä. Näin toteaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniasihteeri Sari Niemelä, joka on edistänyt työhön liittyviä kestäviä ratkaisuja jo pitkään.

– Kirkossa tehdään kestävän työn ja elämäntavan alueella paljon ihan jokaisella työalalla. Diakoniassa se tarkoittaa kestävyyden kannalta mietittyä diakonista palvelua ja yhteistä toimintaa sekä arkityötapojen pohdintaa.

Kestävä diakonia on hyvin monimuotoista. Eri vuosikymmenien aikana diakoniassa on hyödynnetty niin kierrätystekstiiliapua, hävikkiruokaa kuin vaikkapa Reilun kaupan kahviakin.

Etenkin sosiaalinen kestävyys on ollut aina osa diakoniaa – jo ennen, kuin koko termiä oli edes keksitty. Toiminta on lähtökohtaisesti ihmislähtöistä ja voimaannuttavaa. Se on myös yhä saavutettavampaa.

Paljon on siis jo tehty, mutta uusia keinoja kestävän kehityksen kelkassa pysymiseksi mietitään jatkuvasti. Esimerkiksi kohtuullistamiseen, sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja luonnonvarojen riittävyyteen liittyvät haasteet kaipaavat ratkaisuja. Iso ja uusi kysymysmerkki on ilmastonmuutos.

– Tuoretta tutkimustietoa on paljon ja parhaat ajatukset kannattaa laittaa nopeasti testattavaksi. Nyt etsimme oivalluksia kokeilujen kautta, koska monimutkaisissa muutoksissa kokeilut tuovat nopeimmin tietoa ja onnistumisia.

Kokeiluja voi innostaa tekemään esimerkiksi koulutus, jollaista Niemelä on tälläkin hetkellä vetämässä yhteistyössä Tampereen hiippakunnan kanssa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä Riihimäen ja Lempäälän seurakuntien diakoniatyöntekijät miettivät kestävän diakonian ratkaisuja tiimeissä. Tuloksia kokoonnutaan kuulemaan ja jakamaan syyskuussa.

– Työtään ja arjen toimintatapoja kannattaa katsoa välillä uudesta näkökulmasta, Niemelä sanoo.

Kaikkia ratkaisuja ei välttämättä tarvitse etsiä kaukaa. Kukaties diakoniassa hyödynnetään tulevaisuudessa yhä enemmän luonnon tarjoamia mahdollisuuksia. Turussa on suunnattu esimerkiksi marja- ja sieniretkille.

– Luonto virkistää ja lähiluonto on täynnä mahdollisuuksia. Haluan rohkaista myös heitä, joilla on vähän varoja, tuntemaan ylpeyden tunnetta valinnoistaan, joita tekevät luonnon hyväksi.

Niemelä huomauttaa, että kestävyyden huomioiminen on itse asiassa paluuta vanhaan. Edelliset sukupolvet tottuivat elämään säästeliäästi ja tekemään asioita yhdessä.

– Samalla tämä on paluuta merkitykselliseen ja toisia kunnioittavaan elämään.

MITÄ TYKKÄSIT JUTUSTA?

Kiitos, että autat meitä kehittämään lehden sisältöä.